Skip links

Amsterdam neemt kruising Churchilllaan onder handen na zware ongelukken: ‘Enorm van geschrokken’

De gemeente Amsterdam is voornemens de verkeersveiligheid te verbeteren op de kruising van de Churchilllaan met de Scheldestraat. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) maandag aan de gemeenteraad laten weten. Verkeerswethouder Melanie van der Horst zegt “geschrokken” te zijn van de ernstige verkeersongevallen, die afgelopen tijd op de betreffende kruising hebben plaatsgevonden.

Een van de maatregelen die het college wil nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren, is het creëren van een exclusieve rechtsaf strook voor auto’s op de Churchilllaan. “Door deze maatregel wordt het deelconflict tussen rechts afslaand verkeer en fietsers die rechtdoor rijden opgeheven. Dat betekent dat autoverkeer dat rechtsaf de Scheldestraat inrijdt, in de nieuwe situatie niet meer tegelijk groen licht krijgt met fietsers die rechtdoor rijden”, zegt het college daarover.

Afgelopen april vond op het kruispunt van de Churchilllaan met de Scheldestraat een botsing plaats tussen een fietser en een touringcar. Na het ongeluk werd het slachtoffer zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. Deze gebeurtenis was al het vijfde zware verkeersongeluk in acht jaar tijd. “Het college is geschrokken van de ernstige verkeersongevallen op de kruising van de Churchilllaan met de Scheldestraat”, zo antwoordt wethouder Melanie van der Horst op schriftelijke vragen die door de VVD zijn gesteld.

Ribbelmarkering

Daarom wordt er deze maand aan het kruispunt gewerkt. Naast het creëren van een exclusieve rechtsaf strook, heeft het college nog andere maatregelen in petto om de betreffende kruising verkeersveiliger te maken. “Zo wordt de stopstreep voor fietsers enkele meters naar voren geplaatst, zodat automobilisten goed zicht hebben op wachtende fietsers. Tevens wordt rode markering aangebracht bij de fietsoversteek over de Scheldestraat. Ten slotte wordt tussen de rechtsaf strook voor autoverkeer en de fietsstrook ook ribbelmarkering aangebracht.”

VVD-raadslid Daan Wijnants vroeg zich tevens af of er niet rigoureuzere maatregelen genomen moeten worden om zware verkeersongelukken in de toekomst te voorkomen, zoals het (tijdelijk) weren van touringcars. Van der Horst wil daar echter niks van weten. “Het weren van zwaar verkeer op het kruispunt zorgt op andere plekken voor gevaarlijke situaties en is niet goed handhaafbaar”, zo is de D66-bewindsvrouw van mening. “Met de voorgestelde maatregelen, waaronder het verwijderen van de omleidingsroute en het opheffen van het rechtsaf deelconflict, wordt de situatie op dit kruispunt verkeersveiliger.”

Randen

Tot slot laat de Amsterdamse verkeerswethouder weten dat het college de komende jaren inzet op het verminderen en onaantrekkelijker maken van doorgaand autoverkeer. “Het touringcarbeleid wordt hierin meegenomen. Uitgangspunt daarbij is dat touringcars zoveel mogelijk aan de randen van de stad worden opgevangen. Touringcars zijn alleen welkom in de stad als ze voldoen aan onze strenge eisen (gewicht, uitstoot en omvang) en op specifieke routes rijden. We gaan de komende jaren kijken wat dit doet met de aanrijroutes van touringcars en zullen vervolgens bezien of verdere aanscherping nodig is”, zo besluit Van der Horst.

This website uses cookies to improve your web experience.
×