Skip links

Gemeente Zoetermeer start marktconsultatie leerlingenvervoer

De gemeente Zoetermeer wil in beeld krijgen welke aanbieders er zijn om leerlingen-en jeugdhulpvervoer aan te bieden. Ook is de gemeente benieuwd hoe de aanbieders ofwel de vervoerders hun aanbod vormgeven. Om hier inzicht in te krijgen, wordt een marktconsultatie gestart, zo staat te lezen op TenderNed.

 

De gemeente wil graag weten hoe de aanbieder er voor zorgt dat zij een aantrekkelijke werkgever is, voldoende werknemers kan aantrekken en weet te behouden en hoe er samengewerkt wordt met organisaties die zich inzetten voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

“Een landelijk speerpunt en verandering binnen het leerlingen- en jeugdhulpvervoer is inzet op de verzelfstandiging van leerlingen en jeugd. Ouders zullen daar nog meer bij worden betrokken. Een van de doelstellingen van de marktconsultatie is daar meer inzicht in krijgen, zodat we bij de aanbesteding een beter passende keuze kunnen maken in het aanbod van de vervoerders”, zo meldt de gemeente.

Deelnemen aan de marktconsultatie kan tot 1 september.

This website uses cookies to improve your web experience.
×