Skip links

Geld speelt nauwelijks rol bij aanbesteding Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland besteedt het gym- en zwemvervoer aan, zo valt te lezen op TenderNed. De gemeente is op zoek naar één opdrachtgever die dit type vervoer voor tien jaar, inclusief verlengingen voor haar rekening neemt. 

 

De opdracht heeft een initiële looptijd van vier jaar en kan twee keer met drie jaar worden verlengd. De opdracht heeft een waarde van 280.000 euro (eerste vier jaar), maar kan oplopen tot 700.000 euro inclusief verlengingen. De overeenkomst gaat in vanaf 1 augustus 2024.

Tijdens de aanbestedingsprocedure wordt voor maar liefst 99 procent gekeken naar de kwaliteit en voor slechts 1 procent naar de prijs. De vervoerder die het hoogst scoort op het prestatieplan wint de opdracht. Bij een gelijke score op de kwaliteit wint de inschrijver met de laagste totaalprijs.

This website uses cookies to improve your web experience.
×